FPT Bến Tre khuyến mãi hot internet và truyền hìnhFPT Bến Tre khuyến mãi hot internet và truyền hình 

Miễn toàn bộ chi phí lắp đặt ban đầu, tặng 2 tháng cước cho khách hàng đăng ký lắp đặt mạng internet và truyền hình FPT tham gia trả trước từ 12 tháng.

Khu vực áp dụng thành phố Bến Tre, huyện Mỏ Cày Nam, huyện Châu Thành, huyện Giồng Trôm, huyện Ba Tri, huyện Bình Đại.

I. BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET FPT

Tên gói cước  Băng thông Cước tháng
Super25 25Mbps 185.000
Super45 45Mbps 195.000
Super60 60Mbps 235.000
Super80 80Mbps 300.000


 Vật tư triển khai: Modem FTTH wifi 4 cổng

Ưu đãi cho khách hàng

Trả sau từng tháng: Đóng phí vật tư 110,000 VNĐ

Trả trước 6 tháng: Miễn phí vật tư + tặng tháng cước thứ 7

Trả trước 1 năm: Miễn phí vật tư + tặng tháng cước thứ 13 và 14

II. BẢNG GIÁ CƯỚC INTERNET VÀ TRUYỀN HÌNH

 

Tên gói cước  Băng thông Cước tháng
Super25 25Mbps 205.000
Super45 45Mbps 225.000
Super60 60Mbps 285.000
Super80 80Mbps 350.000


 Vật tư triển khai: 01 Modem wifi + 01 Box FPT TV 4K

Hình thức thanh toán: 

Trả sau từng tháng: Phí vật tư 220.000 VNĐ

Trả trước 6 tháng: Miễn phí vật tư + tặng tháng cước thứ 7

Trả trước 12 tháng: Miễn phí vật tư + tặng tháng cước 13 và 14

III. BẢNG GIÁ CƯỚC GÓI DOANH NGHIỆP

Tên gói cước  Băng thông Cước tháng
Super100 100Mbps 490.000
Super200 200Mbps 545.000
Super300 300Mbps 1.410.000
Super400 400Mbps 8.125.000

Vật tư triển khai: Modem AC1000F/AC1000C V2/Vigor 2925/Vigor 300B

Ưu đãi cho khách hàng

Trả sau từng tháng: Đóng phí vật tư không áp dụng cho gói Super100

Trả trước 1 năm: Miễn phí vật tư + tặng tháng cước thứ 13