Truyền hình FPT tháng 1/2020 tại Bến Tre


I. GIỚI THIỆU VỀ TRUYỀN HÌNH FPT
Hiện nay FPT Telecom cung cấp 2 dịch vụ truyền hình: FPT Play HD và FPT Play Box
dfdf dfdf
dfdf dfd
dfdf dfdf