Gói cước Internet cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp

Các gói cước internet cá nhân tại Tiền Giang
300.000/tháng

300.000/tháng

Miễn phí Modem Wifi 2 Băng Tầng

Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng

Đăng ký

235.000/tháng

235.000/tháng

Miễn phí Modem Wifi 2 Băng Tầng

Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng

Đăng ký

195.000/tháng

195.000/tháng

Miễn phí Modem Wifi 2 Băng Tầng

Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng

Đăng ký

185.000/tháng

185.000/tháng

Miễn phí Modem Wifi

Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng

Đăng ký

Dịch vụ trọn gói Internet + Truyền hình FPT

Sử dụng dịch vụ trọn gói tiết kiệm tối đa cho dịch vụ Internet Wifi + Truyền hình FPT
205.000/tháng

205.000/tháng

Free Wifi + TẶNG Đầu thu FPT

Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng

Đăng ký

225.000/tháng

225.000/tháng

Free Wifi + TẶNG Đầu thu FPT

Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng

Đăng ký

285.000/THÁNG

285.000/THÁNG

Free Wifi + TẶNG Đầu thu FPT

Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng

Đăng ký

350.000/tháng

350.000/tháng

Free Wifi + Đầu thu FPT

Trả trước 6 tháng tặng 1 tháng
Trả trước 12 tháng tặng 2 tháng

Đăng ký

Nhà Viễn thông chính thức mở bán FPT Camera

Nhà Viễn thông chính thức mở bán FPT Camera

Nhà Viễn thông chính thức mở bán FPT Camera

FPT Telecom phát triển sẽ được bán tại các đơn vị Vùng 1, Vùng 5 và các cấp chi nhánh cấp 2 gồm Bắc Ninh, Quảng Ninh, Hải Dương, Hải Phòng, ...

Làm quen với truyền hình FPT

Làm quen với truyền hình FPT

Làm quen với truyền hình FPT

Xin chào, chúc mừng bạn đã sử dụng dịch vụ của Truyền hình FPT. Nếu bạn là người mới làm quen với Truyền hình FPT thì những hướng dẫn dưới đ...

Trọn vẹn Sea Games 30 cùng Combo Truyền hình & Internet FPT

Trọn vẹn Sea Games 30 cùng Combo Truyền hình & Internet FPT

Trọn vẹn Sea Games 30 cùng Combo Truyền hình & Internet FPT

Trọn vẹn Sea Games 30 cùng Combo Truyền hình & Internet FPT

Ưu đãi trọn gói FPT Play BOX+ 2019 tại Bến Tre

Ưu đãi trọn gói FPT Play BOX+ 2019 tại Bến Tre

Ưu đãi trọn gói FPT Play BOX+ 2019 tại Bến Tre

Ưu đãi trọn gói FPT Play BOX+ 2019 tại Bến Tre

Khuyến mãi lắp Internet FPT tháng 12/2019 tại Bến Tre

Khuyến mãi lắp Internet FPT tháng 12/2019 tại Bến Tre

Khuyến mãi lắp Internet FPT tháng 12/2019 tại Bến Tre

Khuyến mãi lắp Internet FPT tháng 12/2019 tại Bến Tre